fbpx
Velg en side

Trenger du?

– Rådgiver med entreprenørerfaring

– ITB-koordinator

– Teknisk bygge- og prosjektledelse

– Bistand med innkjøp

– Gode krav- og funksjonsbeskrivelser

– Hjelp i prøvedriftsperioden

– Hjelp med håndtering av reklamasjoner

​Ønsker du økt lønnsomhet i ditt prosjekt gjennom mer forutsigbarhet,
mer kontroll og tryggere overlevering?

Et moderne bygg som bygges i dag har mange tekniske systemer. Det er ikke uvanlig at tekniske systemer står for 20-30% av de totale byggekostnadene. Det er krevende å få de tekniske systemene til å fungere sammen, uavhengig av entreprisemodell, om du er totalentreprenør eller byggherre. Å styre de tekniske entreprenørene krever ledererfaring, tverrfaglig kunnskap og gode relasjonsbyggende egenskaper.

Ved å velge Krossli AS som din samarbeidspartner, får du en rådgiver med bred erfaring fra alle sider av byggebransjen – fra håndverker til byggherre. Vi hjelper deg slik at du får tid til å skape verdier der du er best!

ITB-koordinator

Trenger ditt prosjekt en ITB-koordinator? Tekniske systemer i dagens bygg blir mer kompliserte og integrerte. Hovedoppgaven til en ITB-koordinator er å kvalitetssikre og koordinere de enkelte tekniske underentreprenørers løsninger og leveranser. En ITB-koordinator har også en viktig rolle i å avklare grensesnittene mellom de ulike entreprisene. Det er utarbeidet egne standarder for Idriftsetting og prøvedrift (NS 6450) og ITB standard (NS 3935) som vi jobber etter.

Kontakt oss for en samtale rundt dette og hvilken rolle vi kan spille i ditt prosjekt.

Teknisk prosjekt- og byggeledelse

​Blir tekniske anlegg levert iht. kontrakt? Er kvalitet og fremdrift på track?
Teknisk byggeledelse er en funksjon som kan være en suksessfaktor i større byggeprosjekter. Vi har erfaring og kompetanse innen denne tjenesten.
Vi kan bistå i prosjekter med økonomioppfølging, kvalitet- og fremdriftskontroll, grensesnittavklaringer, håndtering av endringer, prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske fag, planlegging og gjennomføring av sluttfase og befaringer.
Vi bistår også med entrepriserådgiving og kontraktsstrategi.

Økonomi og innkjøp

Hva skal det koste? Hvem kan gi oss tilbud? Hva må vi passe på?
La oss hjelpe til med kostnadsoverslag, kontraktstrategi, innhenting og evaluering av tilbud, kontroll av kravspesifikasjoner før utsendelse, risikovurderinger, grensesnittavklaringer og kontrahering av dine tekniske entrepriser.

Krav- og funksjonsbeskrivelser

Hvordan skal teknikken fungere? Hvilken kvalitet skal det være?
En god gjennomarbeidet beskrivelse er nøkkelen til et godt prosjekt.
Krossli AS hjelper deg med tydelige, prosjekt-tilpassede funksjonsbeskrivelser som sikrer et fungerende og energivennlig sluttprodukt.

Prøvedriftsperiode

Er prosjektet ditt ferdig?

Er du på vei inn i neste prosjekt? I en totalentreprenørs og byggherres hektiske hverdag kan det være utfordrende å vite hva man bør kontrollere og dokumentere i byggets prøvedrift.

La oss ta hånd om prøvedriftsperioden med møter, testing og oppfølging av tekniske underentreprenører og kontroll av FDV-dokumentasjon. Så kan du konsentrere deg om å få en god start i neste prosjekt. Enten du er byggherre eller entreprenør.

 

Tilstandskontroll - reklamasjonshåndtering

Har du et bygg du vil kjøpe? En vanskelig reklamasjonssak?

Tekniske anlegg er viktige elementer i et bygg. Det koster raskt store summer hvis anleggene må skiftes ut eller oppgraderes. Krossli AS har god erfaring i tilstandsvurdering av tekniske anlegg.

Noen ganger når man blir uenig om hva som skulle vært levert eller det som er levert ikke fungerer, kan det være fint å se saken med andre øyne. Ofte kan det være bagateller som blir store saker eller store saker som blir bagatellisert. Ta kontakt for bistand rundt dette.